Счета к оплате:


Invoice KZ0702/19/02

(Site LEONARDO creation and administration)

Date of Invoice:

February 07, 2019

 

550.00 евро

 

Download
Invoice KZ0702.19.01 LEONARDO (Site crea
Adobe Acrobat Document 281.1 KB

Invoice KZ0702/19/02

(Site MINIBOSS creation and administration)

Date of Invoice:

February 07, 2019

 

550.00 евро

 

Download
Invoice KZ0702.19.02 MINIBOSS (Site crea
Adobe Acrobat Document 304.9 KB


Invoice KZ0702/19/02

(Site LEONARDO creation and administration)

Date of Invoice:

September 19, 2018

 

1001.00 евро

 

Download
Invoice KZ 1909.18.02 (Паушальный взнос
Adobe Acrobat Document 392.6 KB